Po pierwsze klient(ka): Praktyczne aspekty zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 16.12.2017 09:00
zakończona

Opis wydarzenia
Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów pracy z osobami, które doświadczyły przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Całość składać się będzie z trzech bloków tematycznych i obejmie zagadnienia związane z: prawem, współpracą z mediami oraz wsparciem osób pokrzywdzonych.

W trakcie bloku prawnego dowiemy się czym są przestępstwa z nienawiści oraz mowa nienawiści w rozumieniu prawa, a także jak je identyfikować. Poznamy również sposoby skuteczniejszego wykorzystywania obecnie obowiązujących przepisów prawnych, aby jak lepiej wspierać osoby pokrzywdzone. 

Blok drugi zostanie poświęcony praktycznym zagadnieniem związanym ze współpracą organizacji pozarządowych z przedstawicielami mediów. Poza wystąpieniami dziennikarzy i dziennikarek zajmujących się w swojej pracy tematyką grup marginalizowanych w trakcie konferencji przeprowadzony zostanie warsztat, który służyć będzie nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie współpracy z mediami. 

Blok trzeci rozpocznie się od rozmowy z osobą, która po doświadczeniu w przeszłości przemocy motywowanej homofobią zdecydowała się na kontakt z organizacjami pozarządowymi oraz podjęcie działań prawnych, zakończonych ukaraniem sprawców. W trakcie rozmowy usłyszymy o tym, co jest najtrudniejsze przy zgłaszaniu sprawy organom ścigania oraz jakiej pomocy od organizacji mogą oczekiwać osoby doświadczające przemocy z nienawiści. Ostatni blok zamknie dyskusja o tym, jak zachęcać osoby pokrzywdzone do zgłaszania przestępstw i nierezygnowania z dochodzenia sprawiedliwości, podczas której poznamy dobre praktyki różnych organizacji pozarządowych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczek oraz instytucji i inicjatyw, które pracują z osobami doświadczającymi przemocy z nienawiści. Do udziału zachęcamy w szczególności osoby zajmujące się przemocą ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną czy tożsamość płciową.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
16.12.2017 10:20
Zakończenie:
16.12.2017 19:00

Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa
Menora InfoPunkt, pl. Grzybowski 2, Warszawa

Strona rejestracji:
https://przemocmotywowanauprzedzeniami.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

otwarta@otwarta.org

pl